Tarieven

Tarieven Dentalmind Tandprothetiek  01-01-2018 t/m 31-12-2018

Een consult is bij ons altijd gratis en vrijblijvend!
De verzekeraars willen zo gunstig mogelijk inkopen om het voor hun verzekerden betaalbaar te houden. Zij bieden ons overeenkomsten aan om voor een bepaald vast tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief wat gedeclareerd wordt afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Wij hebben contracten met de meeste verzekeraars. Dit betekent dat wij uw rekening direct via Famed kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. De wettelijke eigen bijdrage van 25% (gebitsprothese) wordt door Famed met u verrekend, waarbij eerst gekeken wordt naar vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen indien u die heeft. U ontvangt dan alleen een (rest) nota voor de kosten die niet door uw verzekeraar worden vergoed.

Als zorgaanbieder geven wij u graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Famed. De nota van de behandeling en/of zorgmiddelen ontvangt  u dan ook van Famed.

DSC_9644_edited

 

Het volledig kunstgebit
Een kunstgebit gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. De overige 25 % is uw eigen bijdrage. Dit is ongeveer € 270,00 tot € 295,00 afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft.

 

Heeft u nog tanden en kiezen die getrokken moeten worden?

Indien er nog (rest) tanden en kiezen aanwezig zijn in de mond en u wilt naar een volledige gebitsprothese toe. Dan kan er een zogeheten immediaat prothese worden vervaardigd.  De werkwijze is als volgt: Eerst wordt de prothese vervaardigd en deze prothese  wordt direct na het verwijderen van resterende gebitselementen in de mond geplaatst.  Deze behandeling* wordt in samenwerking met een tandarts van Dentalmind Tandartspraktijk  uitgevoerd. De kosten voor het verwijderen van de gebitselementen worden niet uit de basisverzekering vergoed en dienen per pinbetaling aan de tandartspraktijk te worden voldaan op de dag van extractie. Voor de nazorg bij pijn door drukplekken staan de medewerkers van Dentalmind Tandprothetiek  klaar voor u. U loopt dus geen dag zonder tanden.

Aanvullende kosten aanbrengen zacht materiaal en opvullen van uw kunstgebit in de periode na het verwijderen van de tanden en kiezen.

Ongeveer 4 weken na het verwijderen van de laatste tanden en kiezen wordt een zacht materiaal in de prothese aangebracht. Dit omdat de kaken slinken en de prothesen steeds minder goed passen. U hoeft hiervoor de prothese niet achter te laten, de behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De eigen bijdrage hiervoor is 10%, te weten ongeveer € 3,50 per kaak. Na ongeveer 3 maanden worden de prothesen gerebased, dat wil zeggen, er wordt een afdruk genomen en de prothese wordt aangepast aan de geslonken kaak. De prothese is aan het eind van de middag weer gereed. Indien het een onder- en een bovenprothese betreft worden er 2 afspraken gemaakt. Attentie! Op de dag van de rebasing mag er geen kleefmiddel in de prothese zitten. De prothese dient goed schoon te zijn. De eigen bijdrage hiervoor is 10% te weten ong. € 18,00 per kaak. (er van uitgaande dat het eigen risico al is voldaan)

* Indien er alleen wortelresten aanwezig zijn, zal de tandarts  een verwijsbrief voor de kaakchirurg opstellen. Wortelresten worden in de regel niet door een  tandarts verwijderd.

Eigen bijdrage voor een implantaatgedragen prothese

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in de mondzorg per 1 januari 2017. In de  nieuwe situatie geldt dat  patiënten een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor een implantaatgedragen prothese in de onder- of bovenkaak. Voor de normale gebitsprothese geldt een eigen bijdrage van 25% van de kosten.

Per 1 januari 2018 gelden de volgende eigen bijdragen:

  • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak   (ong. € 170,00 eigen bijdrage voor 2 implantaten)
  • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak    (ong. € 270,00 eigen bijdrage voor 4 implantaten)
  • 17% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese in de onderkaak (2 implantaten) en een bijpassende bovenprothese. (ong. € 375,00 eigen bijdrage)

Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft ontvangt u een gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage. Vraag uw zorgverzekeraar naar de specifieke details.

Tarieven materialen tandtechnische werkstukken 2018.

De NZA wil dat elke tandarts- en tandprothetische praktijk een overzicht publiceert van de materiaalkosten van tandtechnische werkstukken. De bedoeling is patiënten hiermee goede informatie te geven. Gezien de complexiteit van tandtechnische werkstukken, lijkt dit ons voor de patiënt een moeilijke zaak om te beoordelen. U kunt ons altijd om advies vragen.

Bijgaand de PDF van de Tarieven NZA materialen tandtechnische werkstukken 2018.

Materialenlijst Tandtechniek 2018 (download)

Reparaties en opvullen van uw kunstgebit
Reparaties en rebasingen (opnieuw passend maken) van een prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten, worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage van 10% heeft een maximum van € 45,00.

Gedeeltelijke Prothese
Een gedeeltelijke prothese vervaardigd  voor een kaak waarin nog tanden of kiezen staan , wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen een aanvullende tandartsverzekering komt u (gedeeltelijk) in deze kosten tegemoet. Altijd is er voor deze behandeling een verwijsbrief van de tandarts nodig. Indien u geen tandarts heeft, kunnen wij u eerst naar een tandarts van Dentalmind Tandartspraktijk verwijzen.

Eigen Risico
Het wettelijke eigen risico (€ 385,00 per 2018)  is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.
Vraag onze medewerkers naar de specifieke details. Wij maken altijd vooraf een kostenopgave. Een consult is bij ons altijd gratis en vrijblijvend!*De aanvraag (en plaatsing) van implantaten t.b.v. een klikgebit is afhankelijk van goedkeuring door de zorgverzekeraar. Indien wij constateren dat u wellicht in aanmerking komt voor de plaatsing implantaten, wordt u door ons verwezen naar een tandarts-implantoloog. Wij hebben een goede samenwerking met implantologen in Zoetermeer en in de regio.

De prijs alleen is niet alles. Ten slotte willen wij u meedelen dat de prijs alleen niet alles is. De vrije marktwerking zegt nog niets over de kwaliteit en over de service en nazorg. De beste reclame is nog altijd een tevreden patiënt. Vraag daarom niet alleen naar de prijs, maar ook naar referenties, service en nazorg. En vraag ook hoe de garantie is geregeld.

De medewerkers van Dentalmind Tandprothetiek zijn vakbekwaam en leveren kwaliteit. Ook de nazorg en de garantie zijn op hoog niveau. Wij doen alles om een tevreden patiënt te krijgen en te behouden.Met een standaard klanttevredenheidsonderzoek meten wij de klanttevredenheid en stellen onze werkwijze en service steeds bij. De klanttevredenheid is zeer hoog te noemen.