Onderhoud & garantie

Garantie en nazorg
Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd met als doel een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. De tandprotheticus geeft een jaar garantie op duurzaamheid.

Waarschuwing! Vijl of slijp zelf nooit aan uw kunstgebit!

Als u daardoor de pasvorm verandert, kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie. “Breuk (van de tanden of de prothese) door het laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie”.

Op alle leveringen zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) van toepassing.
Download PDF

Betaling  Als zorgaanbieder geven wij u graag alle aandacht. Daarom hebben wij de verwerking van onze nota’s overgedragen aan Fa-med. De nota van de behandeling en/of zorgmiddelen ontvangt u dan ook van Fa-med.  Uw nota wordt eerst gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest) nota voor de kosten die niet door uw verzekeraar worden vergoed. 

Reclames of klachten
Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn, maakt u het tijdig aan ons kenbaar. Het is ons streven om van elke patiënt een tevreden patiënt te maken.

Heeft u ondanks onze zorg toch reclames of klachten over de geleverde prothese of de behandeling, dan vragen wij u deze reclame of klacht binnen 3 weken schriftelijk in te dienen. Wij zullen onze uiterste zorg betrachten deze reclame of klacht naar tevredenheid op te lossen.

Voor klachten welke niet naar tevredenheid oplosbaar zijn, bestaat de mogelijkheid om bij de ONT een klacht in te dienen, welke dan door de ONT patiëntenbelangencommissie in behandeling wordt genomen.

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT).
Secretariaat: telefoon (030) 689 89 07, of info@ont.nl.

 

Dentalmind Tandprothetiek is onderdeel van Dentalmind Tandtechniek bv

Ecosym draagtas kado bij uw nieuwe gebitprothese
ecosym
Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Dentalmind Tandprothetiek geeft u daarom bij aflevering van de nieuwe gebitsprothese een Ecosym draagtas kado.
De inhoud bevat:

  • Ecosym borstel
  • Ecosym bewaarbox
  • Ecosym forte voor reiniging
  • Ecosym gel voor reiniging
  • Ecosym brochure

Bij juist gebruik verlengt u de levensduur van uw gebitsprothese.