• Nieuwe website
 • Gebitsprothese
 • Onze praktijk
 • Nieuwe website

  Bekijk hem hier

 • Gebitsprothese

  Altijd de hoogste kwaliteit

 • Onze praktijk

  Ons pand in Zoetermeer

Welkom bij Dentalmind Tandprothetiek

Vervaardiging van een volledige gebitsprothese van begin tot plaatsing.

Attentie! Voor informatie over de weekenddienst voor hulp bij gebroken gebitsprothesen, klik hier    http://www.weekenddienst-kunstgebit.nl

Dentalmind Tandprothetiek is gevestigd aan de Paletsingel 112 te Zoetermeer en verzorgt de vervaardiging van een volledige gebitsprothese van begin tot plaatsing. Nela Ramirez onze tandprotheticus  en haar team van gespecialiseerde tandtechnici staan garant voor een deskundig advies en een goed product.

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van b.v. een tandarts voor nodig is.

Op verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigt de tandprotheticus geheel zelfstandig ook partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.

Vanaf het eerst bezoek tot het plaatsen werkt de tandprotheticus zelfstandig aan uw gebitsprothese. Hierbij bespreekt hij met u, uw persoonlijke wensen. Na enige bezoeken aan de tandprotheticus beoordeelt hij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de functionaliteit worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Als dan alles goed is wordt de prothese afgemaakt en geplaatst. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de tandprotheticus gebracht.

Veelal zal de tandprotheticus de kosten direct bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren. U krijgt dan de afrekening, met de verrekening van uw eigen bijdrage van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kijkt ook nog of u aanvullend verzekerd bent en brengt deze vergoedingen ook gelijk in mindering. Onze medewerkers kunnen u daarover voorlichten.

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuwe gebitsprothese?
Het verschilt per zorgverzekeraar, wanneer u uw gebitsprothese mag vervangen. Meestal om de vijf jaar. (zie uw polisvoorwaarden) Soms kan het zijn dat de gebitsprothese zo erg is versleten of dat uw mondbodem dusdanig veranderd is, dat er eerder een nieuwe gebitsprothese gemaakt moet worden. Uw tandprotheticus zal hiervoor dan een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar met de redenen voor vervanging van de gebitsprothese.

Download hieronder onze nieuwe patientbrochure.

Tandprothetiek patient brochure (download)


Volledige gebitsprotheses
Het kunstgebit is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de zorgverzekering 75% van de kosten voor het kunstgebit betaalt. U betaalt zelf 25% van de kosten. (wettelijke eigen bijdrage) De tandprotheticus kan u precies vertellen wat deze bijdrage is.

Let op! Iedere verzekerde heeft per 1-1-2018 een eigen risico van    € 385,00. Als uw eigen risico nog niet is verbruikt zal dit bij uw eigen bijdrage opgeteld worden. De hoogte is dan afhankelijk van het bedrag dat nog niet is verbruikt.

Reparaties en rebasingen
Reparaties en rebasingen (opvullen van bestaande volle prothese) worden voor 90% uit de basisverzekering vergoed.  U heeft een eigen bijdrage van 10% tot een maximum van € 45,00. Denkt u ook aan het eigen risico van  € 385,00?

Implantaat gedragen gebitsprotheses (klikgebit)

Voor mensen met een sterk geslonken kaak is een implantaat gedragen prothese een perfecte oplossing. In de kaak worden dan twee of vier kunstwortels geplaatst waar de prothese via een drukknopsysteem of rails overheen klikt, waardoor uw prothese vast zal blijven zitten. Vandaar dat deze oplossing vaak “klikgebit” wordt genoemd. Gebitsprotheses op implantaten worden grotendeels vergoed uit de basis verzekering. Per 1 januari 2017  is er een verschil in de eigen bijdrage voor een klikgebit in de onderkaak en voor de eigen bijdrage van een klikgebit in de bovenkaak.

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in de mondzorg  per 1 januari 2017.  In de huidige situatie  was het zo dat patiënten een vaste eigen bijdrage van €125 moeten betalen voor een implantaatgedragen prothese in de onder- of bovenkaak. Voor de normale gebitsprothese geldt een eigen bijdrage van 25% van de kosten. Daardoor komt het geregeld voor dat een normale prothese duurder is dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Ook de minister vindt deze situatie ongewenst.

Per 1 januari 2017 gelden daarom de volgende eigen bijdrages voor de implantaatgedragen prothese:

 • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
 • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak
 • 17% van de kosten indien het een implantaatgedragen prothese in de onderkaak is met een bijpassende bovenprothese.

Om in aanmerking te komen voor het plaatsen van implantaten zal er door de tandarts-implantoloog een mondonderzoek plaats vinden, een röntgenfoto worden vervaardigd en een aanvraag voor een machtiging bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Voor de aanvraag en de behandeling bij goedkeuring door de zorgverzekeraar, werken wij samen met tandarts-implantoloog Z. V. Ladrak van de naastgelegen tandartspraktijk Dentalmind  en met tandarts-implantologen in Zoetermeer en de regio.

Voor meer informatie over de tarieven, ga naar de pagina Tarieven: 

 

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Dentalmind Tandprothetiek werkt hard aan de invoering van de wettelijke maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG. Een van de voorwaarden is het opstellen van het privacy reglement. Door op onderstaande regel te klikken kunt u kennis nemen van het privacy reglement van Dentalmind Tandprothetiek. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.  Voor meer informatie over de nieuwe privacywetgeving :   

Privacy Reglement (download)

 

Voor een eerste (gratis) consult kunt u voor een afspraak bellen naar Dentalmind Tandprothetiek 079-3610300.

 

 

 

Nela Ramirez, tandprotheticus.